Musikkverksted, 5.–7. trinn

Hjelp! Romvesener er på vei til jorden for å holde konsert, men har mistet alle instrumentene. La elevene skape micro:bit-instrumenter tilpasset romvesenene slik at konserten kan gå som planlagt.

Elevene skal kunne:

 • programmere micro:bit der de anvender sensorene til å generere toner og rytmer
 • kjenne til hvilke toner som inngår i en pentaton skala
 • komponere et musikkstykke innenfor gitte rammer

Matematikk

 • lage algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer og programmere desse (5. trinn)
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar (6. trinn)

Naturfag

 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer.

Kunst og håndverk

 • bruke ulike teknikker, elektriske verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte 
 • bruke ulike strategier for ideutvikling og problemløsning

Musikk

 • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
 • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
 • eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og bruke fagbegreper til å reflektere over egne skapende prosesser
 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av notasjon.

Opplegget bygger på grunnleggende kjennskap til programmering av micro:bit. Dersom elevene ikke har arbeidet med micro:bit tidligere, anbefaler vi å gjennomføre oppstartkurs i bruk av micro:bit og det tilhørende programmeringsverktøyet MakeCode.

Opplegget introduserer bruk av sensorene som er integrert på en micro:bit og elevene får kjennskap til hvordan sensorer kan anvendes til å styre en aktivitet, i dette tilfellet lyd og musikk. Opplegget gir grunnlag for videre arbeid med sensorer og kan utvides til å bruke trådløs kommunikasjon (bluetooth) til å kommunisere med flere mikro:bit samtidig.

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

Naturfag:

 • Diskutere lyd og resonans

Musikk

Kunst- og håndverk

 • Elevene kan designe og lage instrumenter som romskapningene kan spille på

Introduksjon til opplegget

En gruppe individer solsystemet Trapist 1 har kommet til jorda for å holde en konsert. Men instrumentene har blitt borte, så elevene må programmere micro:bit-er slik at individene fra Trapist 1 kan spille på dem. Arter fra Trapist 1 ser ikke ut som oss og instrumentene må tilpasses hvert individ. De ulike individene skal kunne spille konsert ved å bruke sensorene på micro:bit-en:

 • Multis Lux Oculis: lysende øyne (lyssensor)
 • Akaina Skallus Vaglicus: ved å bevege og rotere instrumentet (akselerometer)
 • Pungus Ambi Magneticus: magnetiske armer (kompass)
 • Rotarus Aculeatus Tappus: bevegelige bein (knapper)
 • Vulpes Calidi Capillus: varmeproduserende ører (temperatursensor)

Før gjennomføring

Hvert elevpar trenger:

 • PC, mac, nettbrett eller mobil
 • Micro:bit med tilkoblingsledning
 • Høytaler til testing
 • Ledninger med krokodilleklemmer
 • Pappkrus med membran av aluminiumsfolie, plastfolie eller ballong (resonanskasse ved testing)
 • Resonanskasse med høytaler, forsterker og strømforsyning (til konserten)

Dersom elevene ikke har arbeidet med micro:bit tidligere, anbefaler vi dere å gjennomføre et lite forkurs. Vi har laget et forslag til forkurs i form av et lite hefte. (På utskriftinnstillingene, velg sideformat «Hefte», «Stående papirretning» og «Skriv ut på begge sider: Vend på kortsiden».

Det er fem ulike alien-kort (med artskart på baksiden), og hvert elevpar skal ha ett kort. Velg om du fordeler alien-kortene eller om hvert elevpar trekker ett kort. Skriv ut følgende fil tosidig i det antallet du trenger:

Skriv også ut ett sett av programmeringskortene til hvert elevpar. Skriv ut følgende fil tosidig (velg vend på kortsiden på utskriftsinnstillingene), og kapp deretter sidene på midten (A5). Hver utskrift gir da to sett.

Det laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan bruke om du vil. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjon i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Vis filmen med nyhetsinnslaget om orkesteret fra vennskapsplaneten F i solsystemet Trapist1 som skal ha konsert på jorda, men har mistet instrumentene. De søker et team som kan erstatte instrumentene.

Oppdrag: Ta utgangspunkt i egenskapene til hver skapning og design et micro:bi-instrument. Skapningen skal spille ved å bruke sensorene på micro:bit. Komponer deler av musikkstykket skapningen skal spille. Komposisjonen skal bruke pentaton skala.

Oppgave til elevene

Elevene arbeider i par. De får utdelt et sett elevkort med øvingsoppgaver. Alle elevene gjennomfører alle øvingsoppgavene, De elevene som blir ferdig først, eksperimenterer og lager nye programmer og komposisjoner ved å bruke sensorene på ulike måter.

Til læreren

 • Det er viktig at elevene arbeider i par. Det fører til mer diskusjon om programmeringen og de ulike funksjonene som brukes
 • Forklar eller repeter hva en mikrokontroller er og hva den brukes til
 • Del ut en micro:bit til hvert elevpar og gjennomgå kort de ulike sensorene og hvor de befinner seg.
 • Demonstrer simuleringsfunksjonen i MakeCode
 • Presenter utstyret som skal brukes og demonstrer hvordan pappkruset kan brukes som resonanskasse. Oppfordre elevene til å teste ut bruk av ulike gjenstander til resonanskasse
 • NB: Dersom elevene prøver å bruke headset som høytaler, ikke sett ørepluggene inn i øret. Lyden kan være veldig høy. Diskuter hva som skjer dersom øret blir utsatt for høy lyd
 • Del ut tilkoblingsledning til micro:bit, høytaler, ledning med krokodilleklemmer og pappkrus med membran

Spør tre før du spør lærer: Hvis elevene står fast er en god regel at de spør tre medelever før de spør lærer. Da blir lærerens veiledningsoppgave mer overkommelig.

Oppgave til elevene

Felles gjennomgang i klassen av øvingsoppgavene. Hva er det de ulike programmene ber micro:bit-en om å gjøre?

Til læreren

 • Gå gjennom hver av øvingsoppgavene. Elevene arbeider i par i par. Bruk “tenk-par-del” og be elevene diskutere hva hvert av programmene betyr (se PowerPoint-presentasjon)

Oppgave til elevene

Elevene arbeider i par og trekker / får tildelt kort med hvilken skapning de skal lage instrument til. Gjennomgå oppdrag og kravspesifikasjon i fellesskap.

Kravspesifikasjon:

 • Instrumentet skal ha en resonanskasse
 • Micro:bit skal kunne festes til resonanskassen
 • Ha plass til strømforsyning (må kunne skifte batteri)
 • Micro:bit må kunne kobles til pc (eller nettbrett/mobil)
 • Instrumentet skal kunne spilles på. Enten forhåndsprogrammert ved at sensor trigges eller ved at sensor brukes til å spille på instrumentet
 • Komponer del av en større komposisjon (intro, vers, refreng eller avslutning)
 • Bruk pentaton skala

Til lærer

 • Elevene trekker alienkort. Hvert elevpar skal ha ett kort og det er fem ulike kort. Sørg for at fordelingen av her alien blir så jevn som mulig (ca like mange elevpar per alien)
 • Elevene leser teksten til sin alien
 • Del ut artskart og faglig kort om pentaton skala. Gjennomgå oppdraget på nytt
 • Bruk tenk-par-del og be elevene diskutere om de har forstått oppdraget og kravspesifikasjonen
 • Gjennomgå og diskuter egenskapene til hver alien

Oppgave til elevene

Elevene skal bruke den sensoren de har fått tildelt og komponere en musikksekvens som del av en samlet komposisjon

Til lærer

Forslag til rammer for komposisjon:

  • Knapper: Grunnrytme som gjentas gjennom hele komposisjonen (rytmeseksjon).
   • A: tonesekvens på 4 slag – gjentas 4 ganger
   • B: ny tonesekvens på 4 slag – gjentas 4 ganger
  • Bevegelse og kompass: Melodi på 4 slag for hver posisjon
  • Lys og temp: Fri komposisjon

Minn elevene på strategien «Spør tre før du spør lærer!»

Oppgave til elevene

Gruppene presenterer og demonstrerer  komposisjonen for hverandre.

Til lærer

Organiser gruppene slik at alle får presentert for hverandre.

Oppgave til elevene

Et band består av fem elever som har trukket hver sin alien pluss en bandleder som er dirigent. Bandlederen styrer når det enkelte medlem i bandet skal spille. Hvert band øver på sin komposisjon og holder konsert. En elev filmer hvert band på konserten.

Til lærer

 • Lag øvingsplan slik at alle bandene får øve.
 • Lag plan og rekkefølge for konserten.
 • Vær konferansier og leder av konserten.
 • Fordel elevene på ulike band og be og utpek en elev per band til bandleder (dirigent).
 • Diskuter med elevene de ulike rollene i et band (rytmeseksjon, komp og solister) og hvilken rolle bandlederen skal ha (styre når den enkelte skal spille).

Oppgave til elevene

 • Se og diskutere filmene fra konserten
 • Beskrive eget program – hvilken funksjon har de ulike delene i programmet?
 • Gjennomføre oppgave om funksjoner i programmering

Til lærer

 • Repeter funksjonene som er brukt i øvingsoppgavene.
 • Identifiser logiske funksjoner og løkker. Diskuter hva det er og vis noen eksempel.
 • Del ut og la elevene arbeide med oppgave om funksjoner i programmering.