Tretopphytte, 5.–7. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Brukerkort: pdf | Word
Utformingskort: pdf | Word
Materialkort: pdf | Word
Virkemiddelkort: pdf | Word
Idégenererende spørsmål: pdf | Word

Utfordre elevene i å bygge modell av en tretopphytte. Innenfor klare rammer skal elevene spesialdesigne og bygge en mini-trehytte. Hytta skal festes i et minitre. Hensikten er å gjennomføre en designprosess og skape et produkt som er tilpasset en definert bruker.

• ca. 90 + 120 min  • naturfag  • kunst og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak