Dorullnissefamilie

Flere undervisningsopplegg:

Presentasjon til gjennomføring

PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Personlighetskort: pdf | Word
Karakterkort: pdf | Word
Skisse til personlighetstrekkene: pdf
Tegn humøret til de ni nissene: pdf

I dette undervisningsopplegget lager klassen en dorullnissefamilie som skal samles til julefest. Elevene går gjennom en designprosess hvor de skaper sin egen dorullnisse ved hjelp av idégeneringskort. Hvilke personlighetstrekk og karakterer får dorullnissefamilien?

• ca. 60–120 min  

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak