Skaperfestivaler

En skaperfestival er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemekkere, barn og unge – kan vise frem hva de har laget.

På skaperfestivaler vil du kunne delta på foredrag, kurs, verksteder og show der du vil oppleve at kunst, teknologi og vitenskap glir over i hverandre.

De neste årene vil det arrangeres skaperfestivaler på samtlige av de ti regionale vitensentrene i Norge. Skaperfestivalene er den del av prosjektet Skaperskolen, men Tekna gir også økonomisk støtte til festivalene landet rundt, og er hovedsamarbeidspartner for Oslo Skaperfestival for tredje året på rad.

Her vil du fortløpende finne informasjon om hvor og når festivalene skal arrangeres:

  • Oslo Skaperfestival, 11.–12. oktober 2019  på Deichman Hovedbibliotek i Oslo
  • Gjøvik Skaperfestival
  • Porsgrunn Skaperfestival
  • Ås Skaperfestival
  • Sarpsborg Skaperfestival
  • Arendal Skaperfestival
  • Sandnes Skaperfestival, 7.–8. februar 2020 på Vitenfabrikken i Sandnes (Storgata)
  • Bergen Skaperfestival
  • Trondheim – Trigger Skaperfestival, 6.–12. mars på Vitensenteret i Trondheim
  • Tromsø Skaperfestival

Jon Haavie er skaperfestivalorakel
Share this Page