Skaperskolekonferanser

Skaperskolekonferansene er for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende.

Foto: Gorm K. Gaare

På skaperskolekonferansene vil du ta del i verksteder og aktiviteter som du kan bruke direkte i undervisningen. Innholdet i konferansen er tilpasset fagfornyelsen og utviklet av Naturfagsenteret og vitensentrene i Norge.

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling»

Skapende og kreativt arbeid i klasserommet kan være mye forskjellig, og både med og uten teknologi. Evnen til å tenke kreativt og skapende vil kunne trenes og dyrkes i mange fag, på alle trinn. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling vil bli et viktig element i fagfornyelsen.

Gjennomførte konferanser