Kodedans, 1.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:
Tegning av elever som danser på scene.

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Ark med dansekode: pdf | PowerPoint
Bevegelseskort: pdf

Her får elevene trening i analog programmering ved å programmere en dans for en medelev. Elevene bruker bevegelseskort som forteller hvilken bevegelse som skal utføres og skriver tall på kortet som forteller hvor mange ganger hver bevegelse skal gjentas.

• ca. 60 min  • kun enkelt utstyr  • matematikk• kroppsøving

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak