Oppfinnerverksted, 3.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Verbkort pdf | docx
Substantivkort pdf | docx

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Ved hjelp av substantiv og verb skal elevene klekke ut idéer som videreutvikles til produkter.  F.eks. kan de trekke rydde og briller, for deretter å idèmyldre seg frem til hvem som kan ha bruk for ryddebriller og hvordan et sett med ryddebriller ser ut. Til slutt må de lage en modell av ryddebrillene.

• ca. 90 min  • kun enkelt utstyr  • kunst og håndverk  • naturfag

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>