Oppfinnerverksted, 3.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint: bokmål | nynorsk
Google Slides

Elevkort
Verbkort pdf: bokmål | nynorsk,  Word: bokmål | nynorsk
Substantivkort, pdf: bokmål | nynorsk, Word: bokmål | nynorsk

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Ved hjelp av substantiv og verb skal elevene klekke ut idéer som videreutvikles til produkter.  F.eks. kan de trekke rydde og briller, for deretter å idèmyldre seg frem til hvem som kan ha bruk for ryddebriller og hvordan et sett med ryddebriller ser ut. Til slutt må de lage en modell av ryddebrillene.

• ca. 90 min  • kun enkelt utstyr  • kunst og håndverk  • naturfag

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

1. Starter 2. Oppdrag (kravspesifikasjon) 3. Å finne muligheter 4. Å finne idéer 5. Kravspesifikasjon og prototypebygging 6. Bygging 7. Kravspesifikasjon presentasjon 8. Presentasjon av oppfinnelse 9. Refleksjon

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>