Skyggebyen, 1.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort/-ark
Materialkort: pdf | word
Byggkort: pdf | word
Sammenføyningsteknikker i papp: pdf

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes, og elevene får leke med materialenes ulike egenskaper når de vekker byen til live med lys.

• ca. 120 min  • kun enkelt utstyr  • naturfag  • kunst og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak