Framtidsbygda, 5.–7. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Figurkort til starteroppgaven: pdf | Word
Geometrikort: pdf | Word
Byggkort: pdf | Word
Idégenererende spørsmål: pdf | Word

Andre dokumenter 
Sammenføyningsteknikker: pdf
Kravspesifikasjon til presentasjon: Word
Vurderingsn0tater til presentasjon: Word

Velkommen til Framtidsbygda! Her blir elevene ansatt i det anerkjente arkitektfirmaet Smartarkitetur A/S, hvor de skal være med på å lage den nye bygda med smarte og bærekraftige løsninger. Gjennom kreative og praktiske oppgaver skal elevene i grupper designe og bygge prototyper av bygg til Framtidsbygda. Gi elevene sjansen til å utfolde seg og tenke kreativt om fremtidige løsninger!

• naturfag  • kunst og håndverk • matematikk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak