Interaktive kort, 5.–7.trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Digital korttrekker
Kort: anledninger: pdf | Word
Kort: mottakere: pdf | Word
Finne muligheter i Scratch: pdf | PowerPoint
Opplevelsesspørsmål: pdf | Word

Hvorfor er det så lett å se om et kort er et julekort eller et bryllupskort? Hvorfor er et bursdagskort til en fem år gammel jente forskjellig fra bursdagskortet til bestefar på 85? Det er fordi vi bruker ulike virkemidler avhengig av hvem vi skal sende en hilsen til. I dette opplegget skal elevene lage og tilpasse kortene sine til både mottaker og anledning. Kortene gjøres levende ved at elevene programmerer lyd og animasjon i Scratch.

• ca. 120 min  • naturfag  • kunst og håndverk  • matematikk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Faser i opplegget: 1. Starter 2. Oppdrag 3. Finne muligheter 4. Finne ideer 5. Bli kjent med designverktøyet 6. Kravspesifikasjon 7. Designe 8. Presentasjon 9. Opplevelse

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>