Rom for hvem, 5.–7.trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Utstyrsliste pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Romkort: pdf | PowerPoint
Lek med sensorer på Micro:bit: pdf
Refleksjonskort: pdf | PowerPoint

Design et rom for en kjent karakter fra en film, bok eller sang. Lær om elektrisitet og lek deg med lys, farger og programmering i designprosessen. Klarer de andre å gjette hvem som bor i rommet?

Dette er et stort og tidkrevende undervisningsopplegg, men det dekker mange kompetansemål både i kunst- og håndverk og i naturfag, samtidig som det omhandler flere kjerneelementer fra de to fagene.

• naturfag  •  kunst- og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>