Robotball, 8.–10. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint: bokmål | nynorsk
Google Slides

Instruksjonshefte og -ark
Kravspek for fjernstyrt robot, pdf: bokmål | nynorsk
Instruksjonshefte servostyring, pdf: bokmål | nynorsk
Instruksjonsark «skyver», pdf: bokmål | nynorsk
Instruksjonsark «fanger», pdf: bokmål | nynorsk
Instruksjonsark «klør», pdf: bokmål | nynorsk

Koding i MakeCode
Program til micro:bit-er på bit:bot-ene
Betaversjon for fjernkontroll
Løsningsforslag for fjernkontroll (hvis elever står fast)

I dette opplegget skal elevene til slutt spille en turnering i Robotball. Før det, må de lage reglene for spillet i fellesskap, programmere fjernkontrollene (micro:bit) til robotene (bit:bot) som skal brukes i spillet og designe og lage ekstrautstyr som gir robotene fordeler i spillet.

NB! Opplegget forutsetter at dere har et klassesett med bit:bot-er og micro:bit-er og at elevene allerede har programmert noe med micro:bit før.

• ca. 180 min  • naturfag  • kunst og håndverk • matematikk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Boblemodell over opplegget: 1. Starter. 2. Innledning. 3. Oppdrag. 4. Programmere fjernkontroll. 5 Lage regler. 6. Rammer for ekstrautstyr. 7. Bygging av ekstrautstyr. 8. Spille robotball. 9. Refleksjon.

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak