Robotball, 8.–10. trinn

Programmer et lag av roboter og utrust dem med det beste ekstrautstyret. Vil laget ditt ta hjem det ettertraktede Robotball-troféet?

Lær programmering og problemløsing i en engasjerende skaperprosess.

 • bruke programmering til å løse praktiske utfordringer
 • vurdere, designe og bygge hensiktsmessige konstruksjoner basert på brukerbehov
 • drøfte taktikk for en lagkonkurranse og følge denne taktikken for å føre sitt lag til seier

Naturfag

Etter 10. trinn:

 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker

Introduksjon til opplegget

I dette opplegget skal elevene til slutt spille en turnering i spillet robotball. Før det skal de lage reglene for spillet i fellesskap, programmere fjernkontrollere til robotene som skal spille spillet og designe og lage ekstrautstyr som gir robotene fordeler i spillet.

Her bruker vi bit:boter som robotene og micro:bit-er som fjernkontrollere. Fjernkontrollerne programmeres i par før to og to par går sammen i lag for legge en strategi for og lage ekstrautstyr til robotene. Til slutt møtes lagene for å spille klasseturnering.

Dette opplegget er for elever som allerede har programmert noe med micro:bit, og for lærere som ønsker å jobbe med kompetansemålet i naturfag som går på systemer bestående av sendere og mottakere.

Før gjennomføring

Utstyr per elevpar:

1 PC (m/ USB) eller iPad til programmering
1 bit:bot
2 micro:bit
1 batteripakke til micro:bit

I tillegg trengs det:

 • oppmerket bane, gjerne med vegger
 • servoer med standard tilkobling
 • tykk kartong eller tynn hardplast
 • ispinner
 • blomsterpinner eller lignende
 • kutteverktøy (saks / tapetkniv / tang / liten sag)

Nedenfor ligger ferdig kode til bit:bot-ene. Denne må lastes ned til hver micro:bit som skal sitte på en bit:bot. Hver bit:bot må ha en unik radiogruppe som du må sette i koden selv. Du kan også sette en unik farge på LED-ene, så blir bit:botene lette å skille fra hverandre.

Micro:bit-ene vil vise radiogruppen sin som tall på displayet hvis koden ble overført uten problemer.

Programmet har muligheten for å styre 180-grader servoer, men kan modifiseres til å styre kontinuerlige servoer.

Koden kan overføres av lærer i forkant av undervisningen eller av elevene som en del av undervisningen. Gjøres det som en del av undervisningen bør lærer dele ut radiogrupper.

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

NB! PowerPoint-utgaven bør lastes ned til lokal maskin og kjøres i lysbildefremvisning.

Denne veiledningen kan skrives ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for elevene når de skal lage ekstrautstyr til robotene sine.

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Beskrivelse: Elevene øver på å ta beslutninger i fellesskap der det ikke er én åpenbart riktig løsning.
Lærer: Forbereder aktiviteten ved å lage sett med fire bilder. Forklarer aktiviteten, deler elevene inn i grupper. 
Elever: Diskuterer i gruppen hvilket bilde som ikke passer inn og hvorfor. 

Beskrivelse: Elevene får presentert oppdraget.
Lærer: Viser FILM av Robotball og presenterer oppdraget. Deler elevene i par.
Elever: Følger med og stiller spørsmål hvis noe er uklart.

Oppdrag:

 • Lag og programmer en fjernstyrt robot som kan spille RobotBall.
 • Lag reglene for RobotBall.
 • Lag ekstrautstyr til robotene for å gi de en fordel i spillet.
 • Delta i RobotBall-turneringen

Tips:

 • Hvis noen elever har programmert mer enn andre kan det være lurt å spre dem slik at de kommer i par med noen som har mindre erfaring.

Beskrivelse: Elevene lager fjernkontrollene som skal styre robotene. Mottaker-programmet til roboten er ferdig programmert.
Lærer: Forklarer hvordan fjernkontrollene skal programmeres. Hjelper elever ved behov.
Elever: Velger hvilke sensorer i fjernkontrollen som skal styre bevegelsene til roboten. Programmerer fjernkontroller og tester fjernkontrollene på robotene sine underveis.

Tips:

 • Er elevene ukjent med radiofunksjonen til micro:bit kan det være lurt å ha gjort noen enkle øvelser i forkant. Hos Micro:bit finner du for eksempel aktiviteten Micro Chat.
 • Den innebygde «helning»-funksjonen gir ok kontroll, men eleven får bedre kontroll om de bruker akselerometeret og finner noen passelige grenseverdier.

Beskrivelse: Elevene deler løsningene sine for fjernkontroll med hverandre.
Lærer: Tilrettelegger presentasjonen. 
Elever: Presentere hvordan de valgte å løse fjernkontroll-oppgaven. Notere tips fra andre hvis de ikke fikk den til. 

Beskrivelse: Klassen lager reglene for Robotball sammen.
Lærer: Leder avstemningen over regler og oppsummerer reglene for klassen. 
Elever: Stemmer på de reglene de vil ha med.

Beskrivelse: Elevene deles inn i lag og presenteres for mulige ekstrautstyr til robotene.
Lærer: Organiserer inndeling av par i lag. Gjennomgår noen alternativer for ekstrautstyr til robotene.  
Elever: Danner lag. Følger med og stiller spørsmål hvis noe er uklart.

Tips:

 • Hvis det er et oddetall elever bør du vurdere å la en elev ha en robot alene heller enn å la tre elever dele på en robot.
 • Det er viktig at det blir klart for elevene at lagets roboter godt kan ha ulike verktøy.
 • Skriv ut eller på annen måte del ut veiledningen for ekstrautstyret fra presentasjonen.
 • Her finner du en enkel mal som elevene kan bruke som utgangspunkt for å designe verktøy til sin robot: MAL

Beskrivelse: Elevene bygger og programmerer ekstrautstyret sitt.  
Lærer: Assisterer elevene. Minner om tidsfrister.
Elever: Designer, bygger, programmerer og tester ekstratutstyret.

Tips:

 • Ekstrautstyret kan være med eller uten programmering. De enkleste bygges og monteres på bit:boten. Mer avansert ekstrautstyr kan inneholde servoer som kan programmeres.
 • Hvis elevene bruker servoer er det viktig at de tester oppsettene godt før de fester dem til bit:botene. Det er også veldig lurt at de fester verktøyene slik at det er lett å ta dem av og modifisere dem. Splittbinders er veldig praktiske til dette.

Beskrivelse: Elevene gjennomfører Robotball-turneringen.
Lærer: Lager kampoppsett, er dommer og tidtaker. Avslutter med premieutdeling.
Elevene: Lager banen og deltar i Robotball-kamper.

Tips:

 • Her er det mange muligheter for kampoppsett. Hvis det er god tid kan alle lagene møte alle, hvis ikke kan man ha to og to lag mot hverandre og bare vinneren år videre til neste runde. 
 • Merk at det er mulig å styre andre gruppers roboter hvis du vet hvilken radiogruppe de er innstilt på. For å forhindre kreativ sabotasje i kampene kan det være lurt å forsikre seg om at alle som ikke er med har lagt fra seg sine Micro:bit.
 • Passelig størrelse på banene er ca. 150×250 cm. Bruk gjerne gulvet heller enn å sette sammen bord, og lag gjerne vant av bøker eller lignende.