Oppfinnerverksted, 5.–7. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint: bokmål | nynorsk
Google presentasjon

Elevkort
Brukerkort

Brukerbehovkort

Gjenstandskort

Refleksjonskort

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en kreativ prosess får elevene prøve seg som oppfinnere og bygge en prototype av sin oppfinnelse. Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

• ca. 90 min  • kun enkelt utstyr  • naturfag  • kunst og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

1. Starter 2. Oppdrag (kravspesifikasjon) 3. Å finne muligheter 4. Å finne idéer 5. Kravspesifikasjon og prototypebygging 6. Bygging 7. Kravspesifikasjon presentasjon 8. Presentasjon av oppfinnelse 9. Refleksjon

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>