Oppfinnerverksted, 5.–7. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Brukerkort: pdf | Word
Brukerbehovkort: pdf | Word
Gjenstandskort: pdf | Word
Refleksjonskort: pdf | Word

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en kreativ prosess får elevene prøve seg som oppfinnere og bygge en prototype av sin oppfinnelse. Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

• ca. 90 min  • kun enkelt utstyr  • naturfag  • kunst og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>