På eventyr med Eine og Andri, 1.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Fortellingen om Eine og Andri: pdf
Utstyrsliste: pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Del 1
Kreativ sirkeltrening: pdf

Del 2
Framdriftsmekanismer: pdf

Del 4
Tall-labyrint: pdf | Word
Oppdragskort: pdf | Word
Oppdragskort fasit: png
Kodeark: pdf | Word
Spillbrett: pdf | Word
Figurer og tall: pdf | Word

Eine og Andri opplever at verden forandrer seg, strømmen blir borte og det blir mørkt og kaldt. De må legge ut på en reise for å finne koden til en skattekiste som får verden tilbake til sin opprinnelige form. På reisen møter de fire ulike utfordringer som elevene må hjelpe dem å løse. Elevene må lage løsninger på utfordringene ved å bruke materialer Eine og Andri finner på vegen.

• 4 x 120 min  naturfag  • kunst og håndverk 
• matematikk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4.
Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak