På eventyr med Eine og Andri, 1.–4. trinn

Bli med på eventyr der elevene må hjelpe de to hovedpersonene å overkomme ulike utfordringer ved hjelp av kreativitet, utforskertrang  og skapende evner.

Elevene skal kunne:

 • Lage gjenstander etter kravspesifikasjon som beveger seg til lands, på vannet eller i lufta
 • Bruke materialer, teknikker og verktøy for å finne løsninger på praktiske utfordringer. 
 • Bruke algoritmisk tenking og analog programmering til å styre bevegelse og finne fram i en labyrint

Naturfag

Etter 2. trinn:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem.

Etter 4. trinn:

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon. 

Matematikk

Etter 2.trinn:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Kunst og håndverk

Etter 2.trinn:

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer.
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid.

 

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

F.eks. i Naturfag:

 • Diskutere at “luft er noe” og at det kan brukes både til å skape bevegelse (vind) og til å hindre bevegelse (luftmotstand)
 • introduksjon til å snakke om hvilke krefter som virker
 • snakke om begrepet friksjon

Introduksjon til opplegget

Eine og Andri opplever at verden forandrer seg, strømmen blir borte og det blir mørkt og kaldt. De må legge ut på en reise for å finne koden til en skattekiste som får verden tilbake til sin opprinnelige form. På reisen møter de fire ulike utfordringer som elevene må hjelpe dem å løse. Elevene må lage løsninger på utfordringene ved å bruke materialer Eine og Andri finner på vegen.

Alle de fire oppdragene er knyttet til en bok, og det anbefales at elevene leser hele historien. Den er inndelt slik at det er en innledende tekst og en avsluttende tekst til hvert oppdrag. Men det er mulig å velge ut oppdrag, dersom det er ønskelig. Anbefalingen er da å gjennomføre det innledende oppdraget (oppdrag A) og det avsluttende oppdraget (oppdrag D), slik at elevene får med seg hele historien. Oppdrag C og D bør leses, men gjennomføringen er ikke avgjørende for å følge historien i boka. 

Før gjennomføring

Vi følger Eine og Andri fra verden forandrer seg til de har klart å løse oppgaven. Det er laget en bok som skal benyttes underveis i undervisningsopplegget. Før hvert oppdrag skal det leses en liten tekst som innledning til oppdraget, og en liten tekst etter oppdraget er løst. Du kan velge om du vil ha høytlesning for elevene dine, eller om du ønsker at elevene skal lese teksten selv. En annen mulighet er å gi den innledende teksten før oppdraget som leselekse, slik at dere er klare for selve oppdraget dagen etter.  

Bok: pdf

Det er laget inspirasjonskort som kan benyttes for å hjelpe/inspirere elevene til å bruke ulike fremdriftsmodeller på farkostene sine.

 • Inspirasjonskort: pdf

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som er anbefalt å bruke. Presentasjonen inneholder bilder, lydfiler og annen informasjon. Les nøye gjennom den i forkant.

Oppdrag A: Farkost ned bakken – Gjennomføring

Oppdrag A består av fem deler:

E+A bobletegning - oppdrag A

Hensikt: Elevene blir introdusert for historien om Eine og Andri.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 1-4 i boka om Eine og Andri.

Hensikt: Elevene får presentert oppdrag og kravspesifikasjon.
Lærer: Presenterer oppdraget og kravspesifikasjonen for klassen.
Elever: Hører på og stiller spørsmål hvis noe er uklart.

Oppdrag: Lag en farkost til Eine og Andri slik at de kommer seg ned bakken og lengst mulig rett fram.

Kravspesifikasjon:

 • Begge skal kunne sitte på ned bakken uten å bli rotert hensynsløst rundt.
 • Materialene skal kunne gjenbrukes. 

Hensikt: Elevene lager farkosten etter kravspesifikasjonene.
Lærer: presenterer utstyret tilgjengelig og organiserer elevenes arbeid.
Elever: jobber i par i 45-60 minutter med å bygge løsningene sine.

Tips til lærer:

Hensikt: Elevene presenterer det de har laget.
Lærer: Organiserer presentasjonen og refleksjonen.
Elever: Presenterer farkosten de har laget, viser hvordan den virker og deltar i refleksjonen.

Tips til refleksjonen:
Oppsummer ved å snakke om hva som virket best. Hva var det som kjennetegnet de kjøretøyene som kom lengst? Hør om de har forslag til hva som kunne vært gjort annerledes om de skulle gjøre det igjen. Det er mulig å ta diskusjonen lenger ved å diskutere friksjon, krefter og energi på et senere tidspunkt.

Elevene leser avslutningen om Eine og Andri som må ned en bakke.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 5-6 i boka om Eine og Andri.

Oppdrag B: Farkost over vannet – Gjennomføring

Oppdraget består av fem deler:

E+A bobletegning- oppdrag B

Elevene leser om Eine og Andri som må over et vann.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 7-8 i boka om Eine og Andri.

Hensikt: Elevene får presentert oppdrag og kravspesifikasjon.
Lærer: Presenterer oppdraget og kravspesifikasjonen for klassen.
Elever: Hører på og stiller spørsmål hvis noe er uklart.

Oppdrag: Lag en båt/farkost for å frakte Eine og Andri tørt over vannet.

Kravspesifikasjon:

 • Farkosten skal ikke velte.
 • Fokuser på hvordan farkosten skal komme seg fremover.

Tips til lærer:

Hensikt: Elevene lager et produkt som løser oppdraget etter kravspesifikasjonene.
Lærer: Deler elevene i grupper, deler ut inspirasjonskort, hjelper og veileder underveis. Holder tiden (20-40 minutter på bygging).
Elever: Lager en båt/farkost etter kravspesifikasjonene i grupper og tester produktet sitt underveis.

OBS! Kun lærer skal håndtere og styre ev. føner/vifte til fremdrift av seilbåt.

Tips til lærer:

 • La elevene få se på inspirasjonskortene og diskutere/bestemme seg for hvilken fremdriftsmodell de vil bruke. Eller tildel fremdriftsmodell, så alle metoder blir prøvd ut.
 • Barna styres minst mulig mens de jobber, men spør gjerne hva som er planen deres så de må sette ord på det de har tenkt og bruke begreper.
 • Hvis det er noe de strever med å få til, så ikke …

Hensikt: Elevene presenterer det de har laget.
Lærer: Organiserer presentasjonen og refleksjonen.
Elever: Presenterer farkosten de har laget, viser hvordan den virker og deltar i refleksjonen.

OBS! Kun lærer skal håndtere og styre ev. føner/vifte til fremdrift av seilbåt.

Tips til refleksjonen:

Når elevene prøver ut fartøyene sine kan det være aktuelt å stille spørsmål om fremdriftsmåten de har benyttet, eller sette elevene i gang med å løse oppdraget på en annen måte dersom de blir fort ferdig.  Det er også mulig å ta opp disse spørsmålene på et senere tidspunkt.

 • Ballongbåt: Luft-luft kontra luft-vann, hva gikk fortest? Hvilken båt ga den morsomste lyden?
 • Vannjetbåt: Dersom vannet slippes rett ut av et hull på koppen eller gjennom et sugerør, hvilken båt får størst kraft og fart? Hva om hullet ikke står rett bak, men litt på siden? Størrelsen på hullet, mer vann ut, hva skjer da? Hvor bør selve koppen være festet på båten? Hva skjer hvis man har for mye vann og tyngde på koppen?
 • Propellbåt: Hvordan bygde dere denne ? Hva skjer hvis man trekker opp propellen «feil» vei ? Hva slags betydning har lengde på propellbladene, og plasseringen av propellen i forhold til vannoverflaten?

Tips til lærer:

 • Etter uttesting og avslutning av aktivitet, kan elevene plukke fra hverandre det de har laget og sortere til gjenbruk/resirkulering.

Hensikt: Elevene leser avslutningen om Eine og Andri som må over et vann.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 9 i boka om Eine og Andri.

Oppdrag C: Utfor stupet i fallskjerm – Gjennomføring

Oppdrag C består av fem deler:

E+A bobletegning- oppdrag C

Hensikt: Elevene leser om Eine og Andri som må ned et stup.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 10 i boka om Eine og Andri.

Hensikt: Elevene får presentert oppdrag og kravspesifikasjon.
Lærer: Presenterer oppdraget og kravspesifikasjonen for klassen.
Elever: Hører på og stiller spørsmål hvis noe er uklart.

Oppdrag: Lag den beste fallskjermen som kan ta Eine og Andri trygt ned fra stupet.

Kravspesifikasjon:

 • Fallskjermen skal ha minst mulig fart og bruke lengst mulig tid ned, lages av et egnet stoff som er tilgjengelig og ha en egnet form.

Tips til lærer:

 • For at det ikke skal gå så mye stoff kan det være lurt at lærer klipper ut formene i forkant.

Hensikt: Elevene lager et produkt som løser oppdraget etter kravspesifikasjonene.
Lærer: Deler elevene i grupper, presenterer utstyret og oppfordrer til utforsking.
Elever: Lager en fallskjerm etter kravspesifikasjonene i grupper og tester produktet sitt underveis.

Tips til lærer:

 • Barna skal bearbeide materialene og sette dem sammen slik de mener er best. Husk å oppfordre dem til å teste og justere underveis, men ikke vis dem mye fordi det kan begrense utforskingen. 

Hensikt: Elevene presenterer det de har laget.
Lærer: Organiserer presentasjonen og refleksjonen.
Elever: Presenterer fallskjermen de har laget, viser hvordan den virker og deltar i refleksjonen.

Før utprøvingen la elevene observere formene og størrelsene, materialene og løsningene som er valgt i felleskap. 
Hvilken fallskjerm bør Eine og Andri velge? ( vær åpen for at det er flere løsninger. )
Hvordan man kan finne ut hvilken fallskjerm som faller langsomst? (Prøv ut noen av forslagene til elevene).

Etter utprøvingen be elevene reflektere rundt observasjonene de har gjort seg.
Hva kjennetegnet de beste fallskjermene?
Hvilken betydning hadde formen og lengden på båndene på fallskjermen?

Tips til lærer: 

 • La elevene bruke Book Creator til å skrive/ tegne/ta bilder/ spille inn lyd for å dokumentere refleksjonene sine før og etter utprøving. 

Hensikt: Elevene leser avslutningen om Eine og Andri som må ned et stup.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 11 i boka om Eine og Andri.

Oppdrag D: Finne koden – Gjennomføring

Oppdrag D består av fem deler:

E+A bobletegning- oppdrag D

1. Skriv ut dette materialet til hvert elevpar:

2. Finn frem en spillbrikke til hvert elevpar. 

3. Gjør klar kisten med skatten.

Legg noe i kisten/esken som du tror at barna vil sette pris på. Det kan f.eks. være film og popcorn, fine klistremerker, viskelær eller turforslag til en gåtur.

Sett koden på kodelåsen til 937 og lås kisten.

Før oppdrag D gjennomføres bør elevene få kjennskap til koding, Sørg for at elevene får øve på å kode hverandre i forkant av aktivitet 2 og aktivitet 3. Dette kan gjerne gjørs noen dager i forveien,

Denne videoen viser hvordan øvingen kan foregå:

Lag et tilsvarende rutenett som i videoen, og la elevparene lage kodeløyper til hverandre. Parene gir hverandre et startsiffer og et stoppsiffer. Deretter lager parene en kodeløype med piler på kodearket som de mener er riktig rekkefølge. Parene bytter kode og prøver å følge koden i rutenettet på gulvet.

Hensikt: Elevene leser om Eine og Andri som går inn i en labyrint.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing.
Elever: Leser s. 12 i boka om Eine og Andri.

Hensikt: Elevene finner programmet (sekvensen av piler) de skal bruke for å bevege seg i labyrinten på gulvet.
Lærer: Forklarer hva elevene skal gjøre med visuelt eksempel på tavle/lerret. Deler ut programmeringspiler, kodeark, kodekart, oppdragskort og spillebrikke til hver elevpar. Dobbelsjekker elevenes løsninger.
Elever: Løser oppdraget på kortet etter kravspesifikasjonen. Viser løsning til lærer.

Kravspesifikasjon:

 • Spillebrikken skal flyttes på kodekartet for å løse oppdraget.
 • Oppdraget skal skrives inn på kodearket.
 • Løsningen skal limes inn på kodearket etter sjekk av lærer.
 • Brikken kan ikke gå bakover.
 • Brikken kan ikke krysse de rød linjene.

Løsninger til oppdragene (kun til lærer):

Tips til lærer:

 • Om elevene blir raskt ferdig, gi de flere oppdragskort. 

Hensikt: Elevene bruker programmet sitt for å bevege seg i labyrinten og finne et siffer.
Lærer: Lager gulvlabyrinten med post-it-lapper. Holder orden på hvem som går i gulvlabyrinten.
Elever: Følger kodearket sitt og beveger seg rundt i gulvlabyrinten. Skriver ned sifferet under post-it-lappen de stopper på.

Gulvlabyrinten (klikk på bildet for å se oppsettet):

Hensikt: Elevene bruker sifrene de har funnet for å finne koden til kodelåsen på kista.
Lærer: Skriver opp sifrene 0-9 på tavla, stryker ut siffer ettersom elevene nevner sifrene sine og veileder elevene i å finne koden til låsen med de gjenværende sifrene.
Elever: Oppgir sifrene sine til lærer og jobber sammen for å finne koden til låsen.

Tips til lærer:

 • Det er tre siffer som ikke blir krysset ut i tabellen, 3–7–9. La elevene komme med forslag til ulike kombinasjoner og diskutere hvor mange ulike koder som er mulig. Hvis de ikke kommer fram til riktig kode, så kan de få ledetråden: Første sifferet er størst.

Hensikt: Elevene leser avslutningen om Eine og Andri og koser seg med skatten i kisten.
Lærer: Setter elevene i gang med lesing. Deler ut skatten i kisten til elevene.
Elever: Leser s. 13-14 i boka om Eine og Andri.