Internett fanger, 8.-10. trinn

Flere undervisningsopplegg:
Illustrasjon av en iPad der ulike elementer av internett spretter ut av skjermen. De ulike elementene er emojies, PC, YouTube, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok.

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint: bokmål | nynorsk
Google Slides: bokmål

Elevkort/-hefter
Refleksjonskort til modellen

Elevhefte, pdf: bokmål | nynorsk
Sammenføyningsteknikker pdf

Dokumentasjon og refleksjon – elevmappe
PowerPoint: bokmål | nynorsk
Google Slides: bokmål

Elevene blir kjent med de viktigste elementene i internett og hvordan de virker sammen som et system. Se skal lage en modell av internett.

•ca. 6 timer  •naturfag  •kunst og håndverk  •samfunnsfag

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak