– Fremtidens skaperkultur må starte i grunnskolen

Les mer om ideene bak prosjektet Skaperskolen i denne artikkelen i Titan, en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo.

https://titan.uio.no/node/3238

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.