– Fremtidens skaperkultur må starte i grunnskolen

Les mer om ideene bak prosjektet Skaperskolen i denne artikkelen i Titan, en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo.

https://titan.uio.no/node/3238