Slik bidrar vi til å teste nye metoder så barn lærer enda bedre

Nye fagområder som programmering skal inn i skolen med fagfornyelsen. Vitensentrene bidrar blant annet gjennom Skaperskolen med å teste ut nye metoder, prøve ut alternative undervisningslokaler og kvalitetssikre relevante pedagogiske tilbud.

Les kronikken i Adressa av Arnfinn Stendahl Rokne, direktør ved Vitensenteret i Trondheim

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.